BHV cursus in omgeving Nijmegen

BHV of bedrijfshulpverlening biedt elk bedrijf de kans om te voldoen aan de veiligheidsvereisten die door de Arbowet worden opgesteld. Zo kan een deel van het bedrijfspersoneel opgeleid worden om op de juiste manier in te grijpen in geval van nood!

Het nut van een BHV cursus

Op de werkvloer komen ieder jaar zo'n 200.000 ongevallen voor. De Arbowet maakt BHV verplicht, maar het is ook goed voor ieders veiligheid. Dankzij een BHV cursus in de buurt van Nijmegen kunt u immers adequaat ingrijpen wanneer dat nodig is. U vangt slachtoffers op, begeleidt deze en verleent professionele hulp. Daarbij geeft een BHV cursus u de nodige vaardigheden om gebouwen vlot te ontruimen, schade en letsel te beperken en indien mogelijk te voorkomen.

Programma

Voor de werknemers die BHV-er willen worden en zich daarmee willen inzetten voor de veiligheid van het bedrijf is er een training van twee dagen. Na een basisopleiding BHV wordt jaarlijks een BHV herhaling georganiseerd, zodat u zeker kunt zijn dat de kennis en vaardigheden behouden blijven.

Het programma van een BHV cursus in omgeving Nijmegen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • EHBO
  • Ontruiming
  • Brandbestrijding
  • Communicatie