Ook voor verband- & blusmiddelen

Het complete beheer uit handen geven.

Wij kunnen u hierover adviseren en ervoor zorgen dat alle middelen up to date zijn. Voor de blusmiddelen werken wij samen met Blusco brandpreventie.

Ook kunnen wij voor u het beheer van de EHBO koffers uit handen nemen. Periodiek worden alle koffers gecontroleerd en daar waar nodig aangevuld. Ook steriele producten welke de houdbaarheidsdatum hebben gepasseerd zullen dan vervangen worden.