BHV wetgeving

Dankzij een BHV cursus kan de veiligheid in elk soort bedrijf drastisch verbeterd worden, en heel wat ondernemingen maken daar dan ook gebruik van. Een BHV'er is eigenlijk een werknemer die ervoor is opgeleid om in noodsituaties aan zowel gasten als medewerkers hulp te verlenen.

Hoeveel BHV'ers per bedrijf

De Arbowet BHV stelt dat het nemen van maatregelen voor bedrijfsveiligheid verplicht is voor elke onderneming. Elke werkgever moet deze bedrijfshulpverlening goed organiseren en daarbij dus ook minstens één - maar liefst meer - BHV'ers aanwijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de mogelijke risico's. In de Arbowet is niet vastgelegd hoeveel BHV’ers per bedrijf aangesteld moeten zijn. Alleen wanneer u een eenmanszaak heeft, vervalt de BHV verplichting, voor bedrijven groter dan één persoon is BHV verplicht. Door het opstellen van een bedrijfsnoodplan wordt inzichtelijk hoeveel BHVers u nodig heeft voor het opvangen van de rest risico’s.

BHV regels & eisen met betrekking tot opleiding en uitrusting

Wanneer de onderneming BHV'ers aanstelt, moet ook gezorgd worden voor een degelijke opleiding en eventuele uitrusting. Enkel op die manier kunnen deze mensen hun taak tot een goed einde brengen. Ondernemingen dienen altijd contact te onderhouden met externe hulporganisaties in geval van nood.

Belangrijk bij de wetgeving BHV

BHV'ers worden tenslotte aangeraden om éénmaal per jaar een herhalingscursus te volgen. Daarbij doen grote bedrijven er goed aan om BHV personeel zo veel mogelijk te verspreiden over verschillende afdelingen of locaties, zodat elk onderdeel van het bedrijf beschermd is.

Vervolgens is het verstandig om personeel met een interne functie als BHV'er aan te stellen, maar het is natuurlijk ook van belang dat de werknemer vrijwillig deelneemt aan de cursus. Tenslotte kan het bedrijf een jaarlijkse vergoeding geven aan elke werknemer die zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van het bedrijf én de werknemers.