Een BHV plan voor uw bedrijf

Elke organisatie of werkgever moet beschikken over een specifiek plan van bedrijfshulpverlening. De organisatie van de BHV in het bedrijf, als ook de getroffen maatregelen, worden hierin opgenomen, zodat noodsituaties zo doeltreffend mogelijk benaderd kunnen worden.

Wanneer is een BHV plan verplicht?

Een beknopt BHV plan is vooral van toepassing op kleinere bedrijven met maximaal 15 werknemers die geen bijzondere risico's hebben. Maar grotere ondernemingen kunnen er wel bij varen om een uitgebreid BHV plan op te stellen.

Het BHV plan, Risico Inventarisatie en - Evaluatie

De onderneming kan inzicht krijgen in de aard, ernst en het aantal mogelijke risico's door middel van een zogenaamde risico inventarisatie en - evaluatie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de RI&E checklist, die speciaal is opgesteld voor specifieke branches of bedrijven in het algemeen. Bedrijven met bijzondere risico's hebben dan weer baat bij een BHV plan dat is opgesteld met behulp van gespecialiseerde adviseurs of de brandweer.

Een voorbeeld BHV plan

Een BHV plan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een BHV ontruimingsplan, die elk beginnen met een introductie. Zodra het BHV plan is opgesteld kan dit digitaal bewaard worden, maar dient ook uitgeprint te worden.

Het is van essentieel belang dat iedereen weet wat er moet gebeuren bij noodsituaties zoals brand en ongevallen. Het BHV plan dient dan ook besproken te worden met alle betrokkenen. Ook bij het BHV plan opstellen is het belangrijk dit uitvoerig met het personeel (in de vorm van een personeelsraad) of omringende bedrijven te bespreken.

Een voorbeeld BHV plan kunt u hier downloaden.

Het BHV plan veilig bewaren

Tenslotte is het belangrijk dat het BHV plan bewaard wordt op een centrale plaats en dat er reserve exemplaren aangemaakt worden. Dit alles om bij een noodsituatie zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan.